METAALTANG home
 
 
Om het materiaal in de kroes te krijgen is een flinke tang wel makkelijk. Vooral om het voorverwarmde aluminium uit de voorverwarmer in de kroes over te hevelen is een tang met lange grepen aan te bevelen om je handen niet te verbranden.
 

Gesloten

De tang is gemaakt van ijzeren staf

Opened

De geopende tang kan onderdelen aan aanpakken tot een dikte van ... mm

Scharnier

Het scharnier is gemaakt van 8*30 mm platstaf.

Bek